Οικιακής & επαγγελματικής χρήσης

Αναζητάτε υδραυλικό και πλακατζή για εργασίες ανακαίνισης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων ?

Αναλαμβάνουμε εργασίες τοποθέτησης, ανακαίνισης εσωτερικών & εξωτερικών χώρων.

Αναλαμβάνουμε :

- εργασίες γκρεμίσματος/ξηλώματος (πατάρι, μπάνιο, δάπεδο, τοίχοι)

- κατασκευής,

- τοποθέτηση πλακιδίων, μαρμάρων, γρανιτών, τούβλων,

- ολοκληρωμένες υδραυλικές εγκαταστάσεις,

- τοποθέτηση καλοριφέρ,

- υδραυλικές βλάβες,

- τσιμεντοσανίδες, γυψοσανίδες