Σεπτέμβριος 2015

Ολοκληρώθηκαν εργασίες εσωτερικής και εξωτερικής ανακαίνισης σε διαμέρισμα τον εύοσμο.


Οι εργασίες που έγιναν αφορούν :

 - σε πλήρη ανακαίνιση του μπάνιου (γκρέμισμα, αλλαγή υδραυλικών εγκαταστάσεων, τοποθέτηση πλακιδίων - ειδών υγιεινής- καλοριφέρ, κατασκευή "χτιστού" νιπτήρα, κατασκευή γυψοσανίδας για πατάρι),

- τοποθέτηση πλακιδίων εσωτερικού χώρου,

- γκρέμισμα παταριού

- γκρέμισμα εσωτερικού τοίχου

- κατασκευή διαχωριστικού κάγκελου στο μπαλκόνι

- κατασκευή τσιμεντοσανίδας - γυψοσανίδας

- κατασκευή χτιστού παρτεριού στο μπαλκόνι

- αλλαγή σωληνώσεων αποχέτευσης

- εγκατάσταση / έλεγχος καλοριφέρ