Οκτώβριος 2015

Ολοκληρώθηκαν εργασίες τοποθέτησης μαρμάρων περιμετρικά των εξωτερικών χώρων της οικοδομής.